Tamago Maki


Tamago Maki
25.000 đ
SỐ LƯỢNG

Chi Tiết Sản Phẩm

trứng cuộn kiểu nhật

Mô Tả Sản Phẩm


Bình luận