Salmon Sashimi


Salmon Sashimi
89.000 đ
SỐ LƯỢNG

Chi Tiết Sản Phẩm

5 miếng cá hồi Nauy

Mô Tả Sản Phẩm


Bình luận