Toro Salmon Sashimi


Toro Salmon Sashimi
89.000 đ
SỐ LƯỢNG

Chi Tiết Sản Phẩm

5 miếng bụng cá hồi

Mô Tả Sản Phẩm


Bình luận